Ono što moramo da kažemo jeste kako su ljudi puno puta čula da se jedan broj se nalazi sa zadnje strane vaše lične karte samom desnom uglu odnosi na to, koliko osoba na svetu ima slično vama, koio osova u vašem gradu ima slično vama. Koliko ljudi ima koje slično vaše ime i prezime? Da li ste čuli nekada ove pretpostavke. Moramo da kažemo kako ovo nisu tačne informacije, jer taj broj ne predstavlja ništa od navedenog. Na prednjoj strani lične karte kako smo i upoznati odavno se nalazi čip i osvnovni podaci o osobi čija je lična karta, a sa zadnje strane s nalaze neke druge informacije.

Ko je izdao ličnu kartu, kada je izdata, kada ističe važenje lične karte i slčne informacije. Između ostalog se nalazi i broj taj, kojeg smo mi nazvali misteoriznim, jer to i jeste. Verujete da ni sam MUP nije imao specijalan odgovor na pitanje šta zna čitaj broj:

Oglasi - Advertisement